Zapisy i promocje

  • Wpisowe w wysokości 1000zł – opłata jednorazowa, bezzwrotna
  • Czesne – 1450zł – opłata miesięczna/płatne cały rok
    • Zniżka dla rodzeństwa: drugie dziecko w rodzinie płaci 1100zł
  • Dzienna stawka żywieniowa – catering
Czesne obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wszystkie zajęcia dodatkowe, w tym artystyczne i językowe.
 
  • Opłata dodatkowa:
    • Wyprawka (materiały plastyczne i przybory dla dzieci) 250zł – płatne co roku we wrześniu.

Zobacz opis zajęć dodatkowych*

* wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego


Jestem zainteresowana/zainteresowany zapisem dziecka do przedszkola:

Imię i nazwisko dziecka

imie i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

Data urodzenia dziecka

Telefon kontaktowy

Adres email

Uwagi / Dodatkowe pytania

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Niepublicznego Przedszkola Artystycznego Artistic i akceptuje jego treść.
Wysyłając zgłoszenie akceptuję regulamin przedszkola,

Wysyłając zgłoszenie - Akceptuję Politykę Prywatności

logo-ulotki800