O nas


O NAS

Przedszkole ARTISTIC powstało z miłości do dzieci i pasji do sztuki i tańca. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam otworzyć się na nowe horyzonty i stworzyć miejsce, gdzie Mali Artyści będą mogli rozwijać się na wielu płaszczyznach artystycznych. Każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością, w której drzemią nieskończone pokłady talentu i kreatywności.

Przedszkole ARTISTIC to idealne miejsce na rozpoczęcie artystycznej przygody. Bogaty autorski program edukacyjny oparty na różnych dziedzinach sztuki pozwoli na harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, poznawczy i społeczny dzieci. Realizowany przez nas autorski program edukacji artystycznej jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN i spójnie uzupełnia jego treść.

Zwracamy uwagę na potrzebę przygotowania dzieci do życia w środowisku wielokulturowym, w których otwartość i komunikatywność odgrywają dużą rolę. Placówka zapewnia dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim oraz językiem francuskim.

NASZE WARTOŚCI I PROGRAM WYCHOWAWCZY

Realizowany przez nas autorski program edukacji artystycznej jest spójnym uzupełnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN. Nasz program oparty jest na przyświecających nam od lat wartościach:
 • Wzajemny szacunek
 • Radość
 • Kreatywność
 • Pasja do sztuki i życia
 • Współpraca w grupie
 • Indywidualność
 • Bezpieczeństwo
 • Intuicyjność
 • Śmiałe, otwarte patrzenie na świat
 • Szacunek i miłość do zwierząt
 • Zdrowe nawyki
 • Ekologia
Te wartości we współpracy z dziećmi i rodzicami otwierają drzwi na radosne, przepełnione wrażliwością i pasją dzieciństwo.

  „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!”
Janusz KorczakMETODA PROJEKTU

podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN będziemy realizować za pomocą metody projektu. Jest to praktyczna metoda zdobywania wiedzy, gdzie dzieci stają się głównymi odkrywcami otaczającego ich świata. Możliwość integrowania treści dydaktycznych z aktywnościami fizycznymi pozwoli zaangażować w proces poznawczy wszystkie zmysły. Realizacja projektu to jednocześnie współpraca i wzajemne relacje, dzięki którym uśmiech i dobra zabawa to naturalne środowisko do budowania przyjaźni.


RAMOWY PLAN DNIA

6:30 – 8:30 – wspólne zabawy
8:30 – 8:45 - śniadanie
8:45 – 9:00 – przywitanie dnia
9:00 – 10:00 – projekt edukacyjny
10:00 – 10:15 – drugie śniadanie
10:15 – 11:00 – spacery i zabawa na zewnątrz
11:00 – 11:30 – zabawy językowe
11:30 – 12:00 – zajęcia artystyczne
12:00 – 12:15 – przygotowanie do obiadu
12:15 – 12:45 – obiad
12:45 – 14:00 – relaks
14:00 – 14:30 – zupa
14:30 – 15:00 – podsumowanie dnia
15:00 – 15:30 – gry zespołowe
15:30 – 15:45 – podwieczorek
15:45 – 17:00 - wspólne zabawy


WSPÓŁPRACA

W codziennej pracy z dziećmi najważniejszym środkiem komunikacji jest informacja zwrotna, która zastąpi ocenianie. Spotkania z rodzicami to indywidualne konsultacje, które pozwolą nam ustalić wspólny plan do pełniejszego odkrycia potencjału każdego dziecka.


ZALETY PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ARTISTIC

Program umożliwia wychowawcom przedszkolnym, dyrekcji i rodzicom realizację spójnej ścieżki wychowawczej, wzmacniają skuteczność działań zarówno rodziców, opiekunów jak i kadry przedszkola, jednocześnie doskonale wspierając obustronną komunikację.

o nas 6
to 2